Conveni entre la URV, l’hospital Sant Joan i Càritas per formar cuidadors de persones grans

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili (URV) conjuntament amb l’Hospital Universitari de Sant Joan (HUSJ) participen, a proposta de Càritas, en la formació de les persones que tenen cura de les persones grans. Aquest matí s’ha signat un conveni de col·laboració per ampliar els tallers de geriatria i les activitats d’Aprenentatge-Servei* que es fan des del curs 2010-11. Aquestes activitats estan dirigides per Dra. Montse Giralt, Sra. Carme Casajuana, Dr. Gabriel de Febrer i Dra. Rosa Solà.

TALLERS DE GERIATRIA

Els tallers de geriatria pretenen donar uns coneixements bàsics sobre patologies que poden desencadenar les persones grans i ensenyar als participants a tenir-ne la cura adequada. Aquest taller neix de la necessitat de formar a les persones que busquen feina, a través del projecte ORLA*, en el coneixement i prevenció de les patologies que poden desencadenar persones de la tercera edat (demència senil, Alzheimer, hipertensió, diabetis, etc.) i altres aspectes de nutrició i dietètica. Aquest aspecte ve determinat perquè la majoria de demandes de treball que arriben al servei de Càritas són per tenir cura d’avis.

Taller de Geriatria “CUIDAR EL CUIDADOR” es fa des del curs 2010-2011 i mitjançant el conveni entre la Facultat i l’Hospital, Càritas Interparroquial de Reus n’ha fet 6 edicions. El taller té una durada de 16 hores i dóna cobertura a 15 alumnes.  Cada curs es fan dos torns amb el qual es beneficien un total de 30 alumnes per any. El present curs s’ha previst fer dos nous tallers.

L’elaboració del material didàctic i la impartició de les classes és a càrrec, a mode de voluntariat, pels professionals de l’àmbit sanitari i com a activitat d’aprenentatge-servei dels estudiants de la Facultat de Medicina de la URV i HUSJR.  En acabar el curs, tant professionals com estudiants, reben un certificat expedit per Càritas Interparroquial de Reus,  amb reconeixement de crèdits en (ECTS) European Credit Transfert System.

Taller de “CUINA PER A CUIDADORS/ES DE GENT GRAN” es fa des del curs 2011-2012 i complementa el Taller de Geriatria. Aquest taller té una durada de 6 hores i hi participen els mateixos alumnes del taller “Cuidar el Cuidador”. S’han fet 4 edicions i el present curs s’ha previst fer 2 nous tallers.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE- SERVEI

Aquestes activitats són un aprenentatge pels estudiants realitzant un servei a la societat

Estudiants de màster:  han realitzat el treball de fi de màster:

-          2011-2012: Projecte assistencial, Acció educativa sanitària. TALLER DE CUINA PER A CUIDADORS I CUIDADORES DE PERSONES D’EDAT AVANÇADA. Mònica Chica

-          2012-2013: Projecte assistencial: BANC D’ALIMENTS I XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS FRESCS, dividit en tres treballs:

 1. DISTRIBUCIÓ DELS ALIMENTS DE LA FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS I DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS FRESCOS DE REUS I APORTACIÓ NUTRICIONAL DELS SEUS BENEFICIARIS D’EDAT AVANÇADA. Marina Eraña Gómez
 2. ASPECTES NUTRICIONALS DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS DE REUS (FRESCOS i NO FRESCOS): ATENCIÓ A LES PERSONES GRANS. Vanessa Sans Rosich
 3. TALLERS DE CUINA SALUDABLE EN TEMPS DE CRISI. Sílvia Maria Silva Castellnou
D’esquerra a dreta els signants, Teresa Gomis, en nom de l’Hospital Sant Joan de Reus, el rector de la URV Francesc Xavier Grau i Antonio Garcia, de Càritas. A la dreta la degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Montserrat Giralt

D’esquerra a dreta els signants, Teresa Gomis, en nom de l’Hospital Sant Joan de Reus, el rector de la URV Francesc Xavier Grau i Antonio Garcia, de Càritas. A la dreta la degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Montserrat Giralt 

Més informació: 

ORLA – Orientació Laboral  És un servei d’orientació laboral i formació per a la inserció laboral per aquelles persones que busquen feina i es troben en situació de precarietat socioeconòmica i laboral.

L’objectiu principal del projecte és fomentar habilitats personals i capacitats laborals de les persones amb risc d’exclusió social, per mitjà d’una orientació i suport laboral adequat, així com una formació específica determinada que els faciliti la seva inserció en el món laboral.

Formació per a la Inserció Laboral és l’eina indispensable per a millorar les possibilitats d’accés al món laboral, de les persones que acudeixen al servei de Orientació Laboral.  Es desenvolupen diferents taller formatius – pràctics (Català, costura i geriatria)  per tal de capacitar a la persona en les feines que s’ofereixen des del mateix i que es realitzen determinats tant per la necessitat de les persones que arriben al projecte (manca d’habilitats socials i laborals, poc domini de la llengua, manca de formació específica, …)  com pel tipus d’ofertes de treball que arriben al nostre servei (servei domèstic, acompanyament i cura d’avis, treball d’interna en famílies amb gent gran o nens, …)

Aprenentatge i Servei és un tipus d’estratègia d’aprenentatge que combina l’aula d’ensenyament experimental i instrucció i serveis comunitaris significatius i activitats guiades per a la reflexió. Aquest enfocament educatiu ha estat utilitzat amb freqüència en entorns d’educació superior, incloent una gran varietat de disciplines tals com la medicina, la teologia, la salut pública, l’educació física, la nutrició, la psicologia, l’antropologia i sociologia . En l’aprenentatge -servei, el curs és estructurat per atendre les necessitats de la comunitat, i per beneficiar els estudiants a través de l’aplicació real de coneixement.

Els beneficis per als estudiants inclouen:

 • impactes positius en les habilitats socials,
 • l’empatia,
 • la consciència,
 • la comprensió i la preocupació pels problemes de la comunitat,
 • a més d’una major confiança i habilitats per treballar amb poblacions diverses,
 • una major consciència dels recursos de la comunitat,
 • millorar la motivació i
 • major coneixement.