URV: Neix el Fòrum d’ALGOS, una eina per donar suport al tractament i investigació sobre dolor crònic infantil

  • Es tracta d’una comunitat virtual creada per ajudar a millorar la qualitat de vida dels nens i adolescents amb problemes de dolor crònic.
  • Amb aquesta eina també es pretén facilitar i reforçar l’actuació dels professionals que treballen en aquest àmbit.

El grup d’investigació ALGOS de la Universitat Rovira i Virgili, posa en marxa el Fòrum d’ALGOS, una comunitat virtual creada per ajudar a millorar la qualitat de vida dels nens i adolescents amb problemes de dolor crònic, així com la dels seus pares i cuidadors. Amb aquest Fòrum també es pretén facilitar i reforçar l’actuació dels professionals que treballen en aquest àmbit, ja que està pensada com una eina per assistir a tots els que s’interessen pel dolor crònic infantil, sigui per què l’experimenten en primera persona o per què amb ell hi conviuen. L’eina estarà disponible en 3 idiomes: català, castellà i anglès.

El Fòrum d’ALGOS també permetrà resoldre alguns problemes importants que hi ha en aquest àmbit avui en dia: per una banda, la desinformació sobre el tractament més adequat. En general, hi ha un gran desconeixement per part de la societat i els afectats sobre l’existència de tractaments multidisciplinaris per al dolor crònic que poden millorar substancialment la qualitat de vida dels pacients i el seu entorn familiar.

D’altra banda, un dels altres problemes que pretén resoldre el Fòrum d’ALGOS és el patiment (físic i mental) dels afectats (tant dels nens com dels familiars) per sentiments negatius de soledat i incomprensió: el Fòrum serà un espai de consulta anònim a experts acreditats, i la relació amb altres afectats amb les mateixes dificultats pot ajudar a resoldre aquesta situació. Finalment, el tercer problema a resoldre és l’automedicació sense supervisió: els informes disponibles demostren que els afectats inverteixen gran esforç personal cercant la solució al seu problema, molts cops sense la supervisió d’un professional.

El Fòrum pretén potenciar la cura personal i l’autonomia en la prevenció dels problemes, així com la millora de la salut dels afectats, ja que els ajudarà a facilitar la comprensió de la malaltia que pateixen. També permetrà fer estudis sobre les cerques i les preocupacions d’aquests afectats, de manera que es pugui millorar el Fòrum modificant o expandint els seus continguts.

Entre les diverses raons que motiven aquest projecte, les principals es centren en la necessitat d’ajuda que plantegen aquests nens i adolescents i els seus pares, i també, sobretot, la manca de programes interdisciplinaris dissenyats per a prevenir o pal·liar el problema. El que proposa ALGOS és una acció que contribueixi a beneficiar al major nombre de persones possibles.

urv-dolor-infantil-jornades

El compromís del grup ALGOS

Tot i que en els darrers anys els avenços en el control del dolor han estat formidables, i malgrat l’eficàcia dels tractaments disponibles, és ben cert que moltes persones continuen patint dolor de forma recurrent. És per això que tenim un compromís ferm amb aquestes persones, ja que si bé el dolor pot ser inevitable en algunes ocasions, el patiment i la discapacitat si són opcionals, aquests sí que es poden prevenir.

El grup ALGOS

El grup ALGOS és un col•lectiu de professionals vinculats, majoritàriament, a la Universitat Rovira i Virgili interessats per l’estudi i el tractament del dolor. Des de sempre, l’objectiu del grup ha estat desenvolupar i contrastar procediments terapèutics eficaços per tal d’ajudar a les persones que pateixen dolor. Gran part dels esforços del grup es dirigeixen a utilitzar els escassos recursos que es dediquen al tractament del dolor crònic per a la prevenció: sempre serà més fàcil prevenir que curar, i també més econòmic. Contribuir a la prevenció del dolor i la discapacitat crònics és un dels objectius del grup ALGOS des que es va aparèixer com a grup de recerca.

Sota la direcció del Dr. Jordi Miró, el grup centra la seva recerca en l’epidemiologia del dolor i els factors psicosocials de risc del dolor i la discapacitat; a l’avaluació i tractament psicològic del dolor; en l’ús de les noves tecnologies en el tractament del dolor (realitat virtual, telefonia mòbil i la xarxa); i de forma molt específica en el dolor infantil.