El preu de les escoles bressol municipals de Reus es redueix un 10% per al curs 2013-2014

El consistori reusenc abaixa un 10% el preus de les escoles bressol municipals per al curs 2013-14. Els nous preus públics suposaran per a les famílies una rebaixa d’entre 19 i 31 euros en el preu mensual del servei escolar, segons les hores d’estada al centre.

La reducció dels preus ha estat possible, segons l’Ajuntament, gràcies a l’eficiència en la gestió, l’optimització dels costos, tant directes com dels proveïdors, de l’activitat de les escoles bressol municipals. Així mateix, el càlcul ha tingut en compte una previsió d’aportació de la Generalitat de 700 euros per plaça, mentre que pel curs actual el càlcul es va fer preveient que no hi hauria aportació.

Foto: www.reus.cat Escola bressol municipal "La Sargantana"

Foto: www.reus.cat
Escola bressol municipal “La Sargantana”

Amb els nous preus, les famílies assumeixen el 43,58% dels dels costos de l’horari escolar, l’Ajuntament aporta el 44,08 % i la Generalitat s’incorpora amb el 12,34%.

La regidora d’Ensenyament i Política Lingüística, M. Dolors Sardà, afirma que “l’Ajuntament ha fet un esforç per rendibilitzar i optimitzar al màxim els costos del servei, preservant la qualitat i la capacitat per adaptar-se a les necessitats econòmiques i d’educació de les famílies que tenen infants de 0 a 3 anys. I, a la vegada, ha fet un esforç per mantenir l’aportació econòmica i aplicar íntegrament l’aportació de la Generalitat a les famílies”.

Foto: www.socialistes.cat

Foto: www.socialistes.cat

Preus per al curs 2013-14
Aquest curs les famílies que porten els seus fills 5 hores a l’escola bressol paguen 196,50 euros, i l’any vinent passaran a pagar 177; les que ho fan 6 hores al dia, enguany abonen 236 euros, i el curs vinent abonaran 212,50 euros; finalment les famílies que porten els fills durant 8 hores al dia aquest curs, paguen 314,50 euros, i el curs 2013-14 pagaran 283 euros.

Pel que fa al preu de l’àpat es fixa en 88 euros al mes, un increment de 4 euros que trasllada directament l’augment el cost de del servei de càtering del proveïdor.

Foto:mataro.cup.cat

Foto:mataro.cup.cat

I si parlem del servei d’acollida, les escoles bressol municipals mantenen per al curs 2013-14 els mateixos preus que a l’actual. Així, el servei de 7:45 h a 9:00 h es manté en 47 euros menuals.