El Vendrell: El grup municipal ICV denuncia l’estat d’insalubritat del solar número 93 de la carretera de Valls

L’agrupació local d’ICV ha instat a la junta de govern de l’Ajuntament que parli amb el propietari del solar del número 93 de la carretera de Valls, on hi ha un edifici mig derruït i en desús a causa d’un incendi, perquè procedeixi a la seva neteja. Segons la formació, el solar es troba en una situació d’insalubritat; hi ha rates, mosquits i molta brutícia. Els ecologistes també han sol·licitat al consistori que inspeccioni l’edifici per tal de verificar si el sostre és d’uralita, atès els problemes de salut que pot causar la pols d’aquest material.
Davant la demanda d’ICV, l’Ajuntament del Vendrell ha anunciat que el titular de l’immoble procedirà al seu enderroc properament. El passat 7 d’abril va presentar un projecte d’enderroc que va ser autoritzat per la junta de govern el 5 de maig. El consistori també ha explicat que no s’ha executat abans  l’enderroc a causa del procés judicial per determinar les causes de l’incendi, que n’havia paralitzat l’execució  per qüestions de destrucció de proves.
Des del consistori també s’ha aclarit que quan es tracta de finques privades l’Ajuntament no pot actuar-hi directament sinó que totes les actuacions s’han de vehicular a través d’un procediment administratiu.

 

216640_elvendrellicv2jpg