Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana: “9 de maig, Dia Marítim Europeu”

El Dia Marítim Europeu, a l’igual que altres iniciatives, neix de l’adopció del Llibre Verd sobre el futur de la política marítima l’any 2006, en la que la Comissió Europea va endegar una nova iniciativa que aglutinava totes les parts interessades en assumptes marítims amb l’objectiu d’establir una nova política marítima integrada. En aquesta celebració s’organitzen activitats i esdeveniments dels diversos sectors marítims amb la voluntat d’incrementar la visibilitat de l’Europa marítima.

Des de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, ens adherim a aquest programa mitjançant una acció  que consisteix en arborar una banderola a totes les nostres institucions i en tots aquells vaixells que ens vulguin acompanyar. Aquesta iniciativa té l’objectiu de fer visible el patrimoni marítim i la seva problemàtica a la nostra àrea catalana, però vol també estendre’s fins a Europa.

La costa dels Països Catalans ha estat i és escenari d’activitats marítimes que han generat una cultura material, paisatgística i intel·lectual que ens mostra tant la unitat com la diversitat de moltes tradicions i costums de la nostra història. Aquest llegat cultural que té en comú el mar s’ha de salvaguardar i estudiar, difondre i gestionar per tal d’impulsar el coneixement i l’ intercanvi d’aquest patrimoni.

El patrimoni marítim català, així com el mediterrani, ha estat el gran oblidat. Mentre que a d’altres països han anat recuperant-lo i conservant-lo, al nostre anava perdent-se en els ports, als rius, a les platges i al fons del mar. L’escassa sensibilització respecte a la seva importància, com a part de la memòria col·lectiva, fa necessari fer una crida a favor de la seva salvaguarda.

Els vaixells sens dubte són una font primària de coneixement, un testimoni en primera persona de la cultura i la història marítimes, alhora que la seva preservació permet protegir el saber intangible que les acompanya.

En aquest sentit, i per tal d’apropar aquest patrimoni, la Xarxa ha desenvolupat una exposició virtual per difondre el patrimoni que conserven i custodien. En concret, aquesta mostra permet fer una visita especial a una de les poques embarcacions inscrites en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, i també ens podem  endinsar més i conèixer  a la comunitat de la gent de mar, tot descobrint tradicions, sabers , imatges d’altres temps, en definitiva,  tot un conjunt  patrimonial  que es posa l’abast de la ciutadania.

Tot els elements que hi trobem estan conservats en els museus que constitueixen la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, estructura de cooperació integrada per 14 museus i entitats que gestionen amb voluntat de servei públic bona part del patrimoni marítim de Catalunya

L’exposició virtual es fa accessible a través del web de  la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana.

Xarxa mm costa catalanafinal