Esquerra Republicana de Puigpelat proposa el desenvolupament d’un pla estratègic sobre l’habitatge

Malgrat que el dret a l’habitatge es troba recollit en l’Estatut de Catalunya, la Constitució Espanyola i en la legislació internacional, la realitat és que amplis sectors de la població no poden exercir aquest dret, ja que la precarietat laboral afecta tots els sectors de la població i no permet un fàcil accés a l’habitatge, ja sigui a través de la propietat o del lloguer.

Puigpelat comparteix amb els municipis de l’entorn un seguit de problemàtiques comunes relacionades amb l’habitatge. Per una banda, compta amb un alt nombre de cases i pisos buits (segons el darrer cens de l’Idescat de l’any 2011, 78), i per l’altra la dificultat per a molts veïns d’accedir a un habitatge per la complicada situació econòmica que passa el país. Això s’ajunta amb l’existència d’un nucli antic en el qual es necessari intervenir-hi d’una manera decidida, per tal de promocionar l’arribada de nous veïns alhora que se’n protegeix els elements patrimonials

David Baraldés i Cirera Candidat número 2 per ERC a les eleccions municipals a Puigpelat

David Baraldés i Cirera
Candidat número 2 per ERC a les eleccions municipals a Puigpelat

És per això que defensem el desenvolupament d’un pla estratègic sobre l’habitatge a Puigpelat, coordinat amb altres administracions públiques. Un dels objectius marcats és fomentar el poblament en el nucli antic del poble. Actualment moltes de les cases buides es troben en aquesta àrea, de manera que es produeix una forta descompensació entre el centre del nucli urbà i el seu entorn. Entre altres actuacions per solucionar aquest problema, es proposa estudiar la possibilitat d’atorgar ajuts per condicionar les cases velles. També es defensa una protecció adequada d’aquest sector urbà, fent-la compatible amb la rehabilitació dels immobles. En el marc d’aquest pla també es preveu analitzar quin és el parc d’habitatge nou buit a Puigpelat i establir polítiques que ajudin a incentivar-ne l’ocupació.

David Baraldés i Cirera

Candidat número 2 per ERC a les eleccions municipals a Puigpelat