Comunicat dels Ajuntaments de Valls i Montblanc sobre l’A-27

El passat 3 de març els alcaldes de Montblanc i Valls van sol·licitar per escrit a la ministra de Foment, Sra. Anna Pastor, reunió per tractar la problemàtica al voltant de la construcció de l’autovia A-27 en la totalitat dels seus trams. El secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Foment, Sr. Manuel Niño, ha respost per carta el passat 30 d’abril, en un escrit que ha arribat als ajuntaments de Valls i Montblanc el dia 5 de maig.

Davant la resposta del Ministeri de Foment, els ajuntaments de Valls i Montblanc volen manifestar que:

- Celebren, en primer lloc, que el Ministeri de Foment reconegui la importància que té per al territori la construcció de l’autovia A-27 i que es comprometi a acabar a finals del 2015 el tram entre el Morell i Valls, així com la construcció de la variant de Valls.

- Reclamen, com ho han fet també nombroses institucions i agents econòmics i socials de les nostres comarques i del conjunt del Camp de Tarragona, la necessitat de completar la construcció de l’autovia A-27 en la seva totalitat, incloent el tram entre Valls i Montblanc que preveu la construcció del túnel del Coll de Lilla. Els ajuntaments de Valls i Montblanc recorden que aquest tram és indispensable i que, l’actual paralització està provocant importants perjudicis ambientals i paisatgístics i afectant molt negativament la mobilitat i seguretat de la circulació, així com les perspectives de creixement econòmic de tota l’àrea de les comarques de Tarragona i Lleida.

- Tot i que en el seu escrit el Ministeri de Foment es compromet a reprendre la construcció d’aquest tram, paralitzat des de fa cinc anys, continua sense donar una data d’inici de les obres ni tampoc el seu calendari d’execució. Els ajuntaments de Valls i Montblanc expressen la seva preocupació per l’entrada en funcionament aquest any 2015 de l’autovia entre Tarragona i Valls sense concretar un calendari d’obres pel tram de Montblanc ja que agreujarà encara més les dificultats de circulació, en especial de les entrades a Valls com també a les connexions, en direcció a Montblanc, per Alcover i l’estret de la Riba (C-14) i el Coll de Lilla (N-240), vies del tot insuficients per suportar d’una manera òptima i segura un increment del trànsit de vehicles i camions.

- Lamentar finalment que la ministra no hagi volgut atendre la petició de reunió sol·licitada pels alcaldes de Valls i Montblanc per tractar la problemàtica al voltant de l’execució de l’autovia A-27 d’una manera directa. Els ajuntaments de la ciutat de Valls i la Vila de Montblanc manifesten, una vegada més, la seva total predisposició i voluntat de col·laborar amb totes les institucions per desbloquejar un projecte de vital importància per al teixit econòmic i la millora de la mobilitat i de les comunicació del Camp de Tarragona i de Catalunya.

Albert Batet i Josep Andreu, al peu de les obres aturades de l'A-27 entre Valls i Montblanc. Foto: M.Plana.

Albert Batet i Josep Andreu, al peu de les obres aturades de l’A-27 entre Valls i Montblanc. Foto: M.Plana.