El Tresor col·loca 9.000 milions en un bo sindicat a 10 anys amb un cupó de l’1,95%

El Tresor Públic ha fet una emissió de bons sindicats a 10 anys per 9.000 milions d’euros, amb venciment el 30 d’abril del 2026 i un cupó de l’1,95%. La demanda ha estat pròxima als 30.000 milions. La rendibilitat de l’emissió s’ha situat en l’1,986%, equivalent a 105 punts bàsics per sobre del tipus mid-swap, el tipus de referència al mercat interbancari de permutes de tipus d’interès. Aquesta rendibilitat se situa 22 punts bàsics per sota de la corresponent a l’última Obligació de l’Estat a 10 anys, que es va emetre el juny del 2015. La participació d’inversors no residents ha assolit el 65,4% de la sindicació. El Regne Unit hi ha participat en un 23,3% i els Estats Units i el Canadà en un 11,8%.

Altres inversors estrangers han estat França i Itàlia, amb un 9,4% respectivament, Escandinàvia amb un 7,3% i Alemanya i Suïssa amb un 7,1%. Altres inversors europeus han acaparat un 5,6% de l’emissió i ha hagut un 0,9% d’altres països.Pel que fa al tipus d’inversor, el majoritari és el sector bancari, amb un 38,2% del total. Les gestores de fons han comprat un 37,6% dels bons i asseguradores i fons de pensions se n’han endut un 11,3%. De la resta, destaquen els bancs centrals i les institucions oficials, que han assolit un 6,6% de l’emissió.Aquesta subhasta ha inaugurat el programa d’emissions de l’Estat per al 2016. La xifra suposa un 7,2% de la previsió d’emissió de valors a mig i llarg termini per a tot l’any anunciada pel Tresor Públic a finals de l’any passat ( de 125.301 milions d’euros en total).

 

Façana del Banc d'Espanya del carrer Alcalá, de Madrid.  Façana del Banc d'Espanya, Madrid  Foto: Banc d'Espanya