Gas Natural Fenosa pagarà les preferents emeses el 2003 per Unión Fenosa

Gas Natural Fenosa pagarà totes les preferents emeses per Unión Fenosa l’any 2003 encara en circulació. El saldo actual de preferents ascendeix a 2.763.635 títols per un import nominal de 69.090.875 euros. Amb aquesta operació quedarà amortitzada tota l’emissió original de preferents, que va ser de 609.244.650 euros. El pagament es farà en efectiu pel valor nominal, 25 euros per participació. A aquesta quantitat se li sumarà el dividend produït i no pagat des de l’última data de pagament de dividend fins a la data d’amortització. El pagament, que no requereix autorització dels titulars, es farà el 22 de febrer, data en què es cancel·larà l’emissió i es donarà de baixa als registres corresponents.

 

210x297+4-A.ARQUITECTOS_JUNIO_2010.indd