Restauren un dels vitralls gòtics de l’església del Reial Monestir de Santes Creus

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) ha restaurat un dels vitralls gòtics del transsepte sud de l’església del Reial Monestir de Santes Creus per aturar els processos de deteriorament i perllongar el seu temps de vida útil. El monestir, gestionat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, és un dels conjunts monàstics cistercencs més grans i més ben conservats que es poden visitar actualment a Catalunya i l’únic que conserva un extens conjunt de vitralls datats a principis del segle XIII. A més, també és dels pocs conjunts de vidre cistercenc que es conserven actualment a Europa. Després d’aquesta primera actuació, està previst que en els pròxims anys es restauri tot el conjunt de vitralls gòtics cistercencs del Reial Monestir de Santes Creus.

Les feines de conservació i restauració van començar el passat octubre, amb la retirada del vitrall del transsepte sud per part del CRBMC i el seu trasllat al taller del restaurador de vitralls Jordi Bonet. El conjunt de vitralls gòtics ja havia estat objecte de diverses intervencions anteriors, com una restauració del segle XVI, que va tenir lloc tres segles després de la seva col·locació, la restauració d’un vitrall modern de la zona del claustre, seguint els mateixos criteris de conservació i restauració i, al segle XIX, es va dur a terme una altra intervenció, en què es van utilitzar restes de vidres i ploms provinents de la destrucció dels vitralls al segle XVI, per un incendi.VitrallsEls vitralls de Santes Creus estan formats per vidres de colors clars i per dibuixos que segueixen esquemes geomètrics sense figuració, com motius de cintes que fan nusos, algunes incolores i altres acolorides. Els motius geomètrics simples són típics de l’estil cistercenc, caracteritzats per la seva extrema austeritat. Algunes de les peces que formen el vitrall estaven fracturades i amb fragments despresos. També presentaven taques, producte de l’oxidació de les varetes metàl·liques de sosteniment. A més, el plom amb què se subjecten les peces de vidre mostrava signes evidents de corrosió, i la majoria dels plafons estaven corbats, una patologia molt típica dels vitralls. Intervenció de conservació i restauracióL’actuació ha consistit en una tasca prèvia de documentació fotogràfica i un calc del vitrall per tal de documentar amb precisió com anaven col·locats, abans de desmuntar-lo, per poder-los restaurar en el taller; anàlisis fisicoquímiques, amb la finalitat d’estudiar la composició química i els processos de deteriorament que han patit els materials, i poder adoptar els criteris més adients d’intervenció; la neteja, la consolidació i la reintegració dels materials, i la nova disposició i ancoratge del vitrall en el seu finestral, amb un sistema que garanteix la seva conservació futura.

 

SantesCreus_680